Senior dk Silkeborg

Er du forhindret i at deltage i præmieoverrækkelsen, må du ikke skrive dig på 'Nærmest flaget'-skemaerne.Vi har den faste regel i Seniorklubben, at man kan vinde vin-præmier to spilledage i træk i individuelle turneringer.Udover på It-cafeerne vil du altid kunne få hjælp og svar på dine spørgsmål i Borgerservice.

Klik på linket herunder og læs meget mere om, hvordan du bliver frivillig i dit lokalsamfund. Besøg Idræt om Dagens hjemmeside og se, hvilke aktiviteter, der er på programmet netop nu: Klik her og besøg Idræt om Dagens hjemmeside Ønsker du et foredrag? Kontakt koordinator og sygeplejerske Helen Kjærsgaard fra Sundhedshuset: 23 36 42 82 eller [email protected], tanker og idéer til det aktive medborgerskab og det gode frivilligmiljø i praksis. Forebyggelse eller imødegåelse af uønsket ensomhed via viden om emnet samt erfaringsudveksling mellem deltagerne. Målet er at give deltagerne indsigt i, hvad de selv kan gøre for at (for-) blive seksuelt aktive. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at give deltagerne indsigt i, hvad de selv kan gøre for at nedsætte deres risiko for at udvikle en demenssygdom. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er, at der skabes refleksion og samtale, som sætter initiativer i gang, der kan være med til at øge mental sundhed og trivsel både, for den enkelte og medborgerne i lokalsamfundet. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Målet er at forbedre borgernes sundhedstilstand og livsglæde samt give borgerne redskaber til at leve sundt og derigennem forebygge livsstilssygdomme. Som ældre borger i Silkeborg Kommune kan du få omsorgstandpleje, hvis du bor på plejehjem, plejecenter, på daghjem i eget hjem eller i bofællesskab.Vi kommer hjem til dig for at skabe tryghed og trivsel og tilbyder dig råd og vejledning om sundhed og forebyggelse.Vi fortæller dig også om de mange aktiviteter og muligheder du finder i lige netop dit lokalområde. Vi spiller som regel med gunstart på mange huller og med de første starttider kl. Husk at det er du rette dit scorekort torsdag morgen, hvis din score har været over eller under neutral zone.Du være tilstede ved præmieoverrækkelsen for at kunne modtage eventuelle præmier.

Senior dk Silkeborg

Som frivillig IT-hjælper for seniorer og pensionister hjælper du andre borgere i dit lokalområde med IT.Det kan være hjælp til at bruge Nem ID, oprette digital postkasse på borger.dk, lave en fotobog, bruge en mus og meget andet.Silkeborg Kommune indgår i en fælleskommunale hotline, der har åbent mandag-torsdag fra - , fredag fra - og søndag fra - .Biblioteket afholder også en lang række gratis kurser, hvor du kan blive klædt på.Udvalget består af Mogens Jespersen, Meretha Thorsager, Helge Skjoldan, Benny Riis, Aase Andersen og Birthe Willemann. april - vi udsender mail når det er tid til betaling af kontingentet. Husk at du du forlader par-3-hullet, hvis du er tættest på flaget.

Medlemskab: Du kan blive medlem af seniorklubben fra det år du fylder 55 år (damer) eller 60 år (herrer). I sommersæsonen spiller vi også om ’birdie-bolde’, hvor du får en bold som præmie, hvis du laver en birdie på et hul.Ledige seniorer og seniorer med ønske om et længere arbejdsliv, bidrager i fællesskab i Senior Erhverv med at etablere et arbejdsliv for seniorer.Spilleplan: Seniorudvalget laver hvert år en spilleplan for hhv. Du kan se den aktuelle spilleplan under menupunktet "Turneringsplan" til venstre. Beløbet bedes indbetalt via netbank til seniorklubbens konto: 5479 3366321 Hele beløbet går til præmier og som tilskud ifm. Både sommer og vinter er der præmier til de spillere, der kommer ’Nærmest flaget’ på de fire par-3-huller.Netværket ligger op til et stærkt samarbejde med erhvervslivets parter og det officielle beskæftigelsessystem.Senior Erhverv står for frivillig indsats i arbejdsformidling som supplement til offentlig og privat indsats.

Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *